10CrMo910合金管

作者:sdcms 来源:www.10crmo910hj.com 日期:2013-10-21 9:42:13 人气:
 

10CrMo910合金管尺寸--10CrMo910合金管规格--10CrMo910合金管尺寸规格--10CrMo910合金管型号规格
规格           产品名称   材质         生产厂家 库存现货    备注       仓库         入库日期
6*1            合金管     10CrMo910     衡阳     3.8吨       可定尺     聊城本库     13-9-11
8*1            合金管     10CrMo910     衡阳     7.68吨     可定尺     聊城本库     13-9-11
10*1           合金管     10CrMo910     衡阳     4.95吨     可定尺     聊城本库     13-9-11
14*2           合金管     10CrMo910     衡阳     5.2吨       可定尺     聊城本库     13-8-20
18*2           合金管     10CrMo910     衡阳     6.37吨     可定尺     聊城本库     13-9-11
22*2           合金管     10CrMo910     衡阳     4.2吨       可定尺     聊城本库     13-9-11
24*2           合金管     10CrMo910     衡阳     8.56吨     可定尺     聊城本库     13-8-20
25*2           合金管     10CrMo910     衡阳     6.22吨     可定尺     聊城本库     13-8-20
28*3           合金管     10CrMo910     衡阳     7.32吨     可定尺     聊城本库     13-9-11
32*3           合金管     10CrMo910     衡阳     5.43吨     可定尺     聊城本库     13-9-11
42*3           合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-8-16
45*3           合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-8-16
48*3           合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-8-16
50*3           合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-8-16
51*3           合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-8-16
54*3           合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-8-16
57*3           合金管     10CrMo910     衡阳     4.2吨       可定尺     聊城本库     13-8-20
60*3           合金管     10CrMo910     衡阳     5.6吨       可定尺     聊城本库     13-8-20
63*4           合金管     10CrMo910     衡阳     4.2吨       可定尺     聊城本库     13-8-20
68*4           合金管     10CrMo910     衡阳     3.8吨       可定尺     聊城本库     13-6-15
73*3           合金管     10CrMo910     衡阳     7.68吨     可定尺     聊城本库     13-6-15
76*4           合金管     10CrMo910     衡阳     4.95吨     可定尺     聊城本库     13-6-15
80*4           合金管     10CrMo910     衡阳     5.2吨       可定尺     聊城本库     13-6-15
83*4           合金管     10CrMo910     衡阳     6.37吨     可定尺     聊城本库     13-6-15
89*4           合金管     10CrMo910     衡阳     4.2吨       可定尺     聊城本库     13-8-20
95*6           合金管     10CrMo910     衡阳     8.56吨     可定尺     聊城本库     13-8-20
102*4          合金管     10CrMo910     衡阳     6.22吨     可定尺     聊城本库     13-8-20
108*4          合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-6-15
114*4          合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-6-15
121*4          合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-6-15
127*4          合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-6-15
133*4          合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-6-15
140*4          合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-6-15
146*5          合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-6-15
159*4          合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-6-15
168*5          合金管     10CrMo910     衡阳     可定制     可定尺     聊城本库     13-6-15
180*6          合金管     10CrMo910     衡阳     7.5吨       可定尺     聊城本库     13-6-15
194*6          合金管     10CrMo910     衡阳     8.6吨       可定尺     聊城本库     13-6-15
219*6          合金管     10CrMo910     衡阳     7.2吨       可定尺     聊城本库     13-8-20
273*6          合金管     10CrMo910     衡阳     3.8吨       可定尺     聊城本库     13-8-20
325*8          合金管     10CrMo910     衡阳     7.68吨     可定尺     聊城本库     13-8-20
377*8          合金管     10CrMo910     衡阳     4.95吨     可定尺     聊城本库     13-8-20
426*8          合金管     10CrMo910     衡阳     5.2吨       可定尺     聊城本库     13-8-20
457*8          合金管     10CrMo910     衡阳     6.37吨     可定尺     聊城本库     13-6-15
508*8          合金管     10CrMo910     衡阳     4.2吨       可定尺     聊城本库     13-6-15
600*10         合金管     10CrMo910     衡阳     8.56吨     可定尺     聊城本库     13-6-15
610*10         合金管     10CrMo910     衡阳     6.22吨     可定尺     聊城本库     13-6-15
630*10         合金管     10CrMo910     衡阳     3.8吨       可定尺     聊城本库     13-6-15
720*10         合金管     10CrMo910     衡阳     7.68吨     可定尺     聊城本库     13-6-15
820*10         合金管     10CrMo910     衡阳     4.95吨     可定尺     聊城本库     13-6-15
钢管公称尺寸和实际尺寸
A、公称尺寸:是标准中规定的名义尺寸,是用户和生产企业希望得到的理想尺寸,也是合同中注明的订货尺寸。
B、实际尺寸:是生产过程中所得到的实际尺寸,该尺寸往往大于或小于公称尺寸。这种大于或小于公称尺寸的现象称为偏差。
②偏差和公差
A、偏差:在生产过程中,由于实际尺寸难于达到公称尺寸要求,即往往大于或小于公称尺寸,所以标准中规定了实际尺寸与公称尺寸之间允许有一差值。差值为正值的叫正偏差,差值为负值的叫负偏差。
 B、公差:标准中规定的正、负偏差值绝对值之和叫做公差,亦叫"公差带"。
偏差是有方向性的,即以"正"或"负"表示;公差是没有方向性的,因此,把偏差值称为"正公差"或"负公差"的叫法是错误的。
交货长度
交货长度又称用户要求长度或合同长度。标准中对交货长度有以下几种规定:
A、通常长度(又称非定尺长度)(Random Length,乱尺):凡长度在标准规定的长度范围内而且无固定长度要求的,均称为通常长度。例如结构管标准规定:热轧(挤压、扩)钢管3000mm~12000mm;冷拔(轧)钢管2000mmm~10500mm。
B、定尺长度:定尺长度应在通常长度范围内,是合同中要求的某一固定长度尺寸。但实际操作中都切出绝对定尺长度是不大可能的,因此标准中对定尺长度规定了允许的正偏差值。信息港中国钢管信息港中国钢管信息港。
以结构管标准为:信息港中国钢管信息港中国钢管信息港。
生产定尺长度管比通常长度管的成材率下降幅度较大,生产企业提出加价要求是合理的。加价幅度各企业不尽一致,一般为基价基础上加价10%左右。
C、倍尺长度:倍尺长度应在通常长度范围内,合同中应注明单倍尺长度及构成总长度的倍数(例如3000mm×3,即3000mm的3倍数,总长为9000mm)。实际操作中,应在总长度的基础上加上允许正偏差20mm,再加上每个单倍尺长度应留切口余量。以结构管为例,规定留切口余量:外径≤159mm为5~10mm;外径>159mm为10~15mm。
若标准中无倍尺长度偏差及切割余量规定时,应由供需双方协商并在合同中注明。倍长尺度同定尺长度一样,会给生产企业带来成材率大幅度降低,因此生产企业提出加价是合理的,其加价幅度同定尺长度加价幅度基本相同。
D、范围长度:范围长度在通常长度范围内,当用户要求其中某一固定范围长度时,需在合同中注明。信息港中国钢管信息港中国钢管信息港。
例如:通常长度为3000~12000mm,而范围定尺长度为6000~8000mm或8000~10000mm。信息港中国钢管信息港中国钢管信息港。
可见,范围长度比定尺和倍尺长度要求宽松,但比通常长度加严很多,也会给生产企业带来成材率的降低。因此生产企业提出加价是有道理的,其加价幅度一般在基价上加价4%左右。
④壁厚不均
钢管壁厚不可能各处相同,在其横截面及纵向管体上客观存在壁厚不等现象,即壁厚不均。为了控制这种不均匀性,在有的钢管标准中规定了壁厚不均的允许指标,一般规定不超过壁厚公差的80%(经供需双方协商后执行)。
⑤椭圆度
在圆形钢管的横截面上存在着外径不等的现象,即存在着不一定互相垂直的最大外径和最小外径,则最大外径与最小外径之差即为椭圆度(或不圆度)。为了控制椭圆度,有的钢管标准中规定了椭圆度的允许指标,一般规定为不超过外径公差的80%(经供需双方协商后执行)。
⑥弯曲度
钢管在长度方向上呈曲线状,用数字表示出其曲线度即叫弯曲度。标准中规定的弯曲度一般分为如下两种:
A、局部弯曲度:用一米长直尺靠量在钢管的最大弯曲处,测其弦高(mm),即为局部弯曲度数值,其单位为mm/m,表示方法如2mm/m。此种方法也适用于管端部弯曲度。
B、全长总弯曲度:用一根细绳,从管的两端拉紧,测量钢管弯曲处最大弦高(mm),然后换算成长度(以米计)的百分数,即为钢管长度方向的全长弯曲度。中国钢管信息港中国钢管信息港。
例如:钢管长度为8m,测得最大弦高30mm,则该管全长弯曲度应为:
0.03÷8m×100%=0.375%
⑦尺寸超差
尺寸超差或叫尺寸超出标准的允许偏差。此处的"尺寸"主要指钢管的外径和壁厚。通常有人把尺寸超差习惯叫"公差出格",这种把偏差和公差等同起来的叫法是不严密的,应叫"偏差出格"。此处的偏差可能是"正"的,也可能是"负"的,很少在同一批钢管中出现"正、负"偏差均出格的现象。